Cegal - Kraftig vekst

IT-selskapet Cegal i Stavanger kan vise til kraftig vekst i 2013. I år er målsetningen å eksportere teknologi innen olje og gass gjennom etablering i utlandet og mulige oppkjøp av selskaper.

 

Download PDF

change orientation X
Tilt the device to landscape mode to see details