Intelecom - Alene om StaoilHydro

Intelecom tar over drift og støtte på StatoilHydros kommunikasjonsløsninger. Avtalen er trolig verdt oppunder 100 millioner.

Download PDF

change orientation X
Tilt the device to landscape mode to see details